Selected motion design work

Wybrane prace z zakresu motion design stworzone podczas pracy nad projektami z zakresu projektowania graficznego.

Artyści zawarci w wybranych pracach: Kaleem Taylor, ELHAE, Xavier Omär & KPSN.