ADMINISTRATOR DANYCH

Strona internetowa theinomhus.com/shop prowadzona jest przez:

BARTOSZ MALINOWSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.; NIP 9581718665, REGON 389855680, ul. Janowska 29/50, 81-017 Gdynia.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: shop@theinomhus.com

KONTAKT

Dane kontaktowe:
INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI zarejestrowany w Gdyni, ul. Janowska 29/50, 81-017 Gdynia, e-mail: shop@theinomhus.com, tel: 511205832.

Adres reklamacyjny:
INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI, ul. Janowska 29/50, 81-017 Gdynia, e-mail: shop@theinomhus.com

ZAKUPY W SKLEPIE

INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI poprzez stronę shop.theinomhus.com prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internet.
Na stronie internetowej theinomhus.com/shop publikowane są informacje o aktualnie dostępnych produktach. Znajdujące się na stronie informacje o produkcie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Przesłanie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem na stronie internetowej theinomhus.com/shop oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

Zamówienia przyjmowane są przez INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI za pośrednictwem strony internetowej theinomhus.com/shop. INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI, za pośrednictwem strony zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów realizacji zamówień w serwisie:

- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- adres e-mail,
- numer telefonu.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. realizowania zamówień, kontaktu związanego z realizacją w/w zamówienia, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera). Wyżej wymienione dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej celem dalszej realizacji zamówienia w sklepie INOMHUS.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI niezwłocznego ich usunięcia. INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych: shop@theinomhus.com.

Jednocześnie mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona internetowa theinomhus.com/shop, w celu ułatwienia składania zamówień, udostępnia graficzny interfejs sklepu internetowego, w tym koszyk zawierający wykaz produktów, które w danym momencie zostały wybrane przez Klienta w celu złożenia zamówienia. Zawartość koszyka przed wysłaniem zamówienia można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu na przycisk „Zobacz koszyk”. Podsumowanie zamówienie będzie widoczne w punkcie “Podsumowanie koszyka”.

W celu złożenia zamówienia, Klient wypełnia i wysyła formularz zamówienia znajdujący się na stronie theinomhus.com/shop. Wypełniając formularz, Klient dokonuje wyboru zamawianych produktów, ich ilości, wybiera sposób zapłaty oraz wskazuje adres wysyłki i dane kontaktowe.

Wysłanie formularza oznacza zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację.

Automatycznie ze strony theinomhus.com/shop Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia i przyjęcia płatności.

E-mail potwierdzający zamówienie zostanie automatycznie wygenerowany i wysłany na adres podany w zamówieniu i stanowi oświadczenie INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI o przyjęciu oferty Klienta. Z chwilą złożenia tego oświadczenia, między INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI a Klientem zostaje zawarta umowa sprzedaży zamawianych produktów.

PŁATNOŚCI

Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje (obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach) oraz płatności przy pomocy platformy PayPal.

Zmiana zamówienia lub rezygnacja z zamówienia jest możliwa do momentu wysłania produktów. W celu zmiany lub rezygnacji należy skontaktować się z INOMHUS pod adresem e-mail: shop@theinomhus.com.

Ceny produktów na stronie są podane w złotych polskich (zł). Koszty przesyłki są podawane odrębnie. INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta w wysokości uzależnionej od wybranego sposobu wysyłki. Koszt przesyłki doliczany jest do kwoty zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia realizowane są niezwłocznie, przy czym realizacja zamówienia rozpoczyna się nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad. Towary nie są objęte gwarancją producenta.

INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub możliwe opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

SPOSOBY DOSTAWY

Dostępne sposoby dostawy produktów zakupionych w sklepie theinomhus.com to Paczkomat InPost, Kurier InPost i odbiór osobisty (wyłącznie na terenie Gdyni) na terenie Polski oraz dostawa przy pomocy Global Expres w przypadku zamówienia wysyłanego poza granice Polski.

Koszt wysyłki do Paczkomat InPost wynosi 18,99 zł.
Koszt wysyłki kurierem InPost wynosi 20,99 zł
Koszt wysyłki za granicę Global Expres wynosi 50 zł

REKLAMACJE

Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient ma obowiązek zwrócić dostarczone produkty INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI (w stanie kompletnym i niezmienionym) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkty należy odesłać INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI (“Adres reklamacyjny”).

W celu skorzystania z prawa odstąpienia, należy w wskazanym powyżej terminie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać je na adres INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI (“Adres reklamacyjny”) lub dostarczyć drogą e-mailową na shop@theinomhus.com. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. W przypadku przedsiębiorców dokonujących zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością, uprawnienia związane z rękojmią za wady sprzedawanych produktów są wyłączone.

INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w transakcji.
INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI ma obowiązek wydać produkty bez wad. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Klientowi przysługują uprawnienia opisane w Kodeksie cywilnym, w szczególności prawo do złożenia reklamacji. Zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawy produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu, albo odstąpić od umowy sprzedaży.

The product complained by the Customer (not in accordance with the contract), together with a description of the reason for the complaint, should be sent to the address INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI (“Complaint address”) with the note: “Complaint”. INOMHUS BARTOSZ MALINOWSKI considers complaints immediately, no later than within 14 days from the date of receipt of the complaint.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.